Discover the regions of Kazakhstan

Nur Sultan

150 Hotels

Almaty

1191 Hotels

Aktau

123 Hotels

Nur-Sultan

518 Hotels

Aktobe

49 Hotels

Shymkent

83 Hotels

Prigorodnoye

84 Hotels

Esil

11 Hotels

Talghar

2 Hotels

Astana

1 Hotel

Kostanay

27 Hotels

Turkestan

44 Hotels

Semey

16 Hotels

Taraz

27 Hotels

Atyrau

85 Hotels

Kyzylorda

16 Hotels

Zhosaly

1 Hotel

Aral

1 Hotel

Qarqaraly

2 Hotels

Kentau

2 Hotels

Borovskoy

21 Hotels

Aqsay

7 Hotels

Urzhar

1 Hotel

Kapshagay

7 Hotels

Bautino

1 Hotel

Pavlodar

35 Hotels

Ekibastuz

3 Hotels

Petropavl

40 Hotels

Zharkent

1 Hotel

Saryaghash

1 Hotel

Makinsk

1 Hotel

Oral

39 Hotels

Rudnyy

1 Hotel

Balqash

7 Hotels

Burabay

7 Hotels

Temirtau

9 Hotels

Karagandy

52 Hotels

Taldykorgan

7 Hotels

Shchuchinsk

8 Hotels

Kokshetau

9 Hotels

Bayanaul

1 Hotel

Shetpe

1 Hotel

Omirzaq

6 Hotels

Kokterek

1 Hotel

Zhabagly

1 Hotel

Akkol'

1 Hotel